Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB Phíp nhôm lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.