Chủ đề: Gia công PCB

Sản phẩm PCB khác

Sản phẩm PCB khác

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB đặc biệt được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Thông số kĩ thuật PCB

Thông số kĩ thuật PCB

Với nhu cầu ngày càng phát triển của các nơi về đặt mạch in PCB, trong khi dịch vụ trong nước chưa đáp ứng được chất lượng và thời gian.  Vntech24h  đã mở dịch vụ nhận đặt hàng gia công mạch in ( từ 1 tới 6 lớp ).  Dưới đây là thông số kĩ...

Hướng dẫn đặt PCB

Hướng dẫn đặt PCB

Với nhu cầu ngày càng phát triển của các nơi về đặt mạch in PCB, trong khi dịch vụ trong nước chưa đáp ứng được chất lượng và thời gian.  Vntech24h  đã mở dịch vụ nhận đặt hàng gia công mạch in ( từ 1 tới 6 lớp ), rất mong nhận được sự quan tâm của các...

Sản phẩm PCB 1 Lớp

Sản phẩm PCB 1 Lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 1 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.                              

Sản phẩm PCB 2 lớp

Sản phẩm PCB 2 lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 2 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Sản phẩm PCB 4 lớp

Sản phẩm PCB 4 lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 4 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Sản phẩm PCB 6 lớp

Sản phẩm PCB 6 lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 6 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Aluminum PCB Board

Aluminum PCB Board

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB Phíp nhôm lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Flexible PCB Board

Flexible PCB Board

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm Flexible PCB được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.