Chủ đề: Xuat file Gerber Altium

Hướng dẫn xuất file gerber

Hướng dẫn xuất file gerber

Để chuyên nghiệp hóa quá trình xử lý file đặt mạch in, tránh những lỗi lầm do kĩ thuật, bảo mật thông tin sản phẩm khách hàng và tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên  Vntech24h  khuyến cáo khách hàng...