Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm Flexible PCB được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.