Hướng dẫn xuất file gerber

Để chuyên nghiệp hóa quá trình xử lý file đặt mạch in, tránh những lỗi lầm do kĩ thuật, bảo mật thông tin sản phẩm khách hàng và tiết kiệm thời gian cho cả đôi bên Vntech24h khuyến cáo khách hàng nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho Vntech24h. Tất cả lỗi phát sinh khác với file gerber nhận được, Vntech24h sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hướng dẫn xuất Gerber + Drill từ Orcad

1. Đặt tọa độ 0


 

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất

 

 

 

 

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor

 

 

4. Copy tất cả các file xuất ra + thruhole.tap và đóng gói dưới dạng file .zip gửi kèm email đặt hàng.

 

Hướng dẫn xuất Gerber + Drill từ Altium

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Lựa chọn như trong ảnh

 

Chọn OK để hoàn tất quá trình

2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)

Chọn OK để hoàn tất quá trình

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...] (bao gồm cả file .txt – file khoan) và đóng gói dưới dạng file .zip gửi kèm email đặt hàng.