Sản phẩm PCB 4 lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 4 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.