Sản phẩm SMT Mẫu Số 1

Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm SMT mẫu được lắp giáp tại Vntech24h.