Thông số kĩ thuật PCB

Với nhu cầu ngày càng phát triển của các nơi về đặt mạch in PCB, trong khi dịch vụ trong nước chưa đáp ứng được chất lượng và thời gian. Vntech24h đã mở dịch vụ nhận đặt hàng gia công mạch in ( từ 1 tới 6 lớp ). Dưới đây là thông số kĩ thuật PCB chúng tôi có thể gia công: